Vânzătorul reprezintă firma ANNELY SHOES SRL. cu sediul în Bivolaria, str. Stefan cel Mare, nr. 47, având CUI 42524957, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/481/2020 , Capital social 1000 ron.

Clientul este persoana care se înscrie în acest sens pe acest site și efectuează o comandă de livrare.

Utilizatorul este orice persoana care vizitează site-ul nostru cu sau fără a-și crea un cont.

Nickname este pseudonumul ales de către utilizatorul site-ului la crearea unui cont de client. Nickname-ul va fi asociat oricărei activități efectuate pe site.

Contul reprezintă o matrice informațională ce conține date precum: adresa de e-mail, parola, date personale necesare facturării, istoricul activității, comenzi, facturi, certificate de garanție ș.a.

Comanda reprezintă voința manifestă a clientului de a cumpăra produse din magazinul online prin acceptarea condițiilor de livrare. Comanda este întocmită și validată prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare și este transmisă cumpărătorului prin intermediul site-ului.

Produsele reprezintă mărfurile oferite la vânzare pe site și comandate de către client.

Campania reprezintă acțiunea  vânzătorului de a oferi spre vânzare, un stoc finit de produse, pentru o perioada limitata de timp în anumite condiții de preț și de livrare.

Contractul reprezintă manifestarea de voință a clientului de a accepta condițiile de livrare ale  vânzătorului și de a efectua o comandă, obligându-se totodată la plata prețului produselor livrate și a transportului.

Condițiile de livrare fac parte din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător și reglementează modalitate de livrare a produselor comandate, plata prețului, condițiile de garanție a produselor, condițiile de garanție ș.a.

Acceptarea condițiilor de livrare se face în urma înscrierii pe acest site ca și client și la efectuarea fiecărei comenzi în parte.

Newsletter  reprezintă un mijloc de informare periodic, în format electronic, transmis via e-mail sau SMS referitor la produsele și campaniile desfasurate de vânzator.

Specificațiile reprezintă descrierea produselor, a caracteristicilor acestora și a condițiilor de folosire.

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Prezentarea produselor pe site. Imaginile produselor de pe site pot prezenta diferențe de nuanțe ale culorii față de culorile reale, datorate setărilor și performanțelor cromatice ale ecranului pe care sunt viziualizate. Descrierea produselor prin imagini și/sau prezentări multimedia nu crează obligații în sarcina vânzatorului.

Coșul de cumpărături. Clientul poate efectua comenzi pe site, prin adaugarea produselor dorite în cosul de cumparaturi, urmand a finaliza comanda și a efectua plata prin una dintre modalitatile indicate expres pe site. Adaugarea unui produs în coșul de cumparaturi, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine lansarea comenzii și implicit nici rezervarea automată a produsului.

Lansarea comenzii. Finalizarea comenzii coincide cu lansarea comenzii  și poate fi efectuată de către orice persoană care și-a deschis un cont de client pe siteul magazinului.  Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul pe site, pentru persoanele care au o conduită prejudiciabilă. Clientul poate interoga în scris  vânzătorul cu privire blocarea accesului pe site. Prin finalizarea comenzii,  cumpărător ul consimte ca vânzătorul să-l contacteze, prin orice mijloc de comunicare, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Prin lansarea comenzii  cumpărător ul atestă faptul că toate datele furnizate, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate.

Prețul produselor. Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețurile de pe site se pot schimba oricând, fără un anunț în prealabil. Costurile de livrare cad în sarcina cumpărătorului, acestea diferă în funcție de adresa destinatarului și sunt detaliate la sectiunea <> din meniul principal. Costurile de livrare pot fi diferite în situația în care adresa de livrare este într-o arie neacoperită de către curier.

Notificarea recepționării comenzii.  Vânzătorul va notifica clientul asupra recepționării comenzii. Notificarea nu echivalează cu acceptarea comenzii.

Acceptarea comenzii.  Vânzătorul va notifica clientul asupra acceptării comenzii.

Acceptarea parțială a comenzii. În cazuri justificate vânzătorul  va putea accepta comanda doar parțial, notificând clientul în acest sens și solicitându-i acordul. În acest caz, dacă prețul a fost achitat pentru întreaga comandă,  vânzătorul va returna prețul produselor nelivrate.

Refuzarea comenzii.  Vânzătorul poate refuza comanda, notificând în acest sens cumpărătorul. Refuzarea comenzii poate fi făcută în cazuri precum: neacceptarea de către banca emitenta a cardului  cumpărător ului, a  tranzacției, în cazul plății online; invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către vânzător, în cazul plății online; datele furnizate de către client, pe site sunt incomplete și/sau incorecte.

Imposibilitatea livrării. În cazul în care un produs comandat de către  cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urma va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul  cumpărătorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care a luat la cunoștință de acest fapt.

Încheierea contractului. Încheierea contractului are loc în momentul în care  vânzătorul notifică cumpărătorul despre acceptarea comenzii.

Condițiile de livrare. Condițiile de lvrare reprezintă clauze contractuale care pot fi schimbate oricând de către vânzător. Prin lansarea comenzii cumpărătorul își exprimă voința, în sensul acceptării condițiilor de livrare așa cum acestea sunt afișate pe site în respectivul moment.

Factura. Lansarea unei comenzi presupune în mod implicit și acordul cu privire la primirea facturii.  Vânzătorul va emite o factură cu mijloace electronice și o va transmite în format electronic în contul clientului. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor din facturi (nume, prenume, denumire, adresă, sediu, CUI ș.a.) cade în sarcina clientului care trebuie să furnizeze date corecte.

Livrarea. Vânzătorul se obliga să livreze produsele în sistem de curierat door-to-door.

Plata prețului. Clientul poate opta între condițiile de plată afișate pe site. În cazul plăților online vânzatorul nu este responsabil pentru eventuale costuri suplimentare suportate de către cumpărător pentru eventuale comisioane bancare de schimb valutar în situația în care contul plătitor este în altă valută decît lei.

Transferul proprietății. Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății, în locația indicată în comanda și după semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură, în cazul livrarilor efectuate de către personalul  vânzătorului.

 1. ALTE CONDIȚII CONTRACTUALE

Validarea comenzilor prin coduri captcha. Vânzătorul va putea solicita validarea comenzii prin introducerea manuală de coduri tip captcha.

Comunicarea. Comunicarea dintre vânzător și client se face telefonic, prin e-mail și sms. Prin lansarea comenzii clientul își exprimă și acordul asupra modialităților de comunicare. Clientul se poate adresa  vânzătorului și prin intermediul paginii Contact.

Datele cardului de plată. Datele cardului de plată ale clientului nu vor fi accesibile  vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către institutia de autorizare a tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare de date de identificare a cardului, despre a cărei identitate clientul va fi informat, anterior introducerii datelor. În anumite cazuri, pentru securitatea tranzacțiilor, la înregistrarea comenzii,  cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate. Pentru securitatea tranzacțiilor clientul este sfătuit să nu rămana logat pe site și să nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) care să nu fie divulgată altor persoane.

Garanții.  Bunurile comercializate de către vânzător beneficiaza de condiții de garanție conforme legislatiei în vigoare și politicilor comerciale ale producatorilor, fiind oferit un certificat de garanție cu o valabilitate de 30 de zile. Certificatul de garanție va fi trimis clientului odată cu produsele. Pentru a beneficia de garanție produsul trebuie să fie prezentat în ambalajul original, împreună cu certificatul de garantie și o copie după factură. Garanția se ofera pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandarilor de utilizare și întreținere. Reclamațiile se trimit pe adresa [email protected]

Returnarea bunurilor. Cumparatorul are dreptul să denunțe contractul, respectiv să returneze bunurile, în termen de 14 zile calendaristice, fără motivare și fără a suporta alte costuri decât cele de transport. Produsele pot fi returnate numai în cazul în care nu au fost folosite. Perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la: ziua în care  cumpărător ul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care  cumpărător ul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat; ziua în care  cumpărător ul intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care  cumpărător ul decide să se retraga din contract, pentru retur este necesar să trimită o cerere în scris pe adresa [email protected] Produsele pot fi returnate prin expediere la adresa: Str. Stefan cel Mare Nr. 47, Bivolarie, Suceava  Produsul poate fi reparat, înlocuit sau se restituie contravaloarea lui. Produsul trebuie returnat în stare perfecta, în cutia originala și cu certificatul de garanîie, cutia produsului trebuie ambalată corespunzator, altfel va fi refuzată. Produsul nu este primit dacă este zgâriat, deteriorat, dacă nu are etichetele intacte ori dacă ii lipsesc din accesorii. Nu sunt acceptate drept retur produsele purtate, cu urme de uzura. Returnarea produsului se face printr-o firmă de curierat, care îl aduce la depozitul de livrare. Contravaloarea curierului cade în sarcina cumpărătorului(Suma platita poate sa fie diferita in functie de firma de curierat si de locatia dumneavoastra).

Returnarea de produse este valabila numai pentru persoane fizice. În cazul în care clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată,  vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezec) zile de la data informarii  vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmeaza: pentru comenzile achitate cu card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata; pentru comenzile achitate cu OP/Ramburs/iTransfer/ Card bancar, prin virament bancar.  Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute.

Drepturi de proprietate intelectuală. Clientul este obligat să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale  vânzătorului (logo-uri, simboluri comerciale, imagini, texte, continut multimedia prezentat pe site ș.a.). Orice folosire a datelor, informațiilor, imaginilor etc de pe site, în scopuri comerciale, sunt permise numai cu acordul scris anticipat al  vânzătorului.

Cesiunea contractului și a creanțelor.  Vânzătorul poate cesiona contractul și sau creanțele derivate din contract fără acordul clientului, râmânînd responsabil față de client pentru toate obligațiile asumate.

Informațiile din review și comentarii. Informațiile de orice natura furnizate de către client vânzătorului prin intermediul operațiunilor ”review” și ”comentarii”, vor rămâne în proprietatea  vânzătorului. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți  vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Vânzătorul poata utiliza liber, în interes propriu: ideile, conceptele, know-how-ul sau tehnicile pe care vizitatorii le trimit.

Publicitatea. Clientul va primi Newsletterele numai în situația în care își exprimă acordul în acest sens (abonare) la deschiderea contului de client ori ulterior. De asemenea, oricând după ce a optat pentru primirea mesajelor publicitare, clientul poate opta în sensul renunțării la această opțiune (dezabonare). Fiecare Newsletter incluzând un link pentru opțiunea de renunțare (dezabonare).

Activitatea contului. Prin crearea și utilizarea contului, clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidentialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. De asemenea, clientul este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său, de către el persoanal ori terți.

Review-uri, comentarii, întrebări ș.a. Ulterior achiziționării produselor, clientul va fi invitat să scrie un Review. Invitația va fi trimisă la adresa de e-mail a cumpărătorului. Informațiile inscrise pot fi atat pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs.

Reguli referitoare la înscrierile efectuate în site: review/comentariu/întrebări/răspunsuri.

 • se vor putea face referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitand informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
 • se va folosi un limbaj corespunzator, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt cutilizator și/sau client;
 • înscrierile vor fi încadrate în secțiunile corespunzătoare sensului lor, respectiv în paginile: << Întrebările și răspunsurile clienților >>, << Review >>;
 • informațiile introduse să fie corecte, neînșelatoare și să respecte nermele legale, inclusiv drepturile terților, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • se vor folosi facilitățile de exprimare numai pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare produsele de pe site, fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpararea de produse;
 • nu se vor introduce și nu se vor solicita date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alte informații care poate determina dezvaluirea de date personale;
 • nu se vor înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca și vânzătorul;
 • nu se vor introduce materiale de natura publicitară;
 • nu se va utiliza review-ul / comentariul / întrebarea / răspunsul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.
 • în momentul inscrierii unui review, utilizatorul / clientul va putea adauga și un rating relevant pentru produsul aferent; review-urile, împreuna cu rating-urile corespunzatoare lor, vor influenta rating-ul general al produsului, număr care apare între paranteze langa titlul acestora; astfel, un review însotit de un rating mare duce la o crestere a rating-ului general, iar un review insotit de un rating mic duce la o scadere a rating-ului general;
 • în cazul încărcării de imagini și/sau videoclipuri care se refera la produsul pentru care se scrie review-ul, acestea trebuie să respecte drepturile de autor;
 • fișierele încarcate nu pot conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoana / un grup pe criterii rasiale, etnice, religioase, de handicap, sexuale, de vârstă, de veteran, orientare sexuală, politice ș.a.

–     fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

–     fișierele încarcate nu vor contine URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca vânzătorul.

Vânzătorul va putea elimina review-urile, comentariile, întrebările și răspunsurile care încalcă regulile prescrise, iar în cazul repetării abaterilor poate suspenda dreptul utilizatorului și/sau clientului de a mai accesa site-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace manuale şi automatizate în scopul implementării și derulării activităţilor comerciale, fiscale ori impuse de alte reglementări legale.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, cu dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă aducem la cunoștință faptul că în vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv a derulării activităţilor contractuale, vânzătorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate, iar conform prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice, vânzătorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat.

În secțiunea << Contul meu >> din site aveti posibilitatea de a vă exercita și gestiona drepturile cu privire informatiile personale: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat.

Aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresat  vânzătorului. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa responsabilului de protecţia datelor din cadrul cumpărătorului cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: [email protected] sau la următoarea adresa de corespondenţă: Str. Stefan cel Mare Nr. 47, Bivolarie, Suceava

Vânzătorul are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Datele personale vor fi colectate în următorul scop: informarea clienților privind situatia contului lor, informarea  clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea  produselor vândute, activității comerciale de promovare a  produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  clienților.

Prin completarea datelor în formularul de creare a contului sau de comandă, cumpăratorul acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a vânzătorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către vânzător, afiliatii și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către vânzător, afiliați și colaboratori de activități cum ar fi, dar fără a se limita la: activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate și autoritățile de stat, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

În cazul în care se consideră prejudiciat de modalitatea de prelucrare și utilizare a datelor persoanale, clientul are dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o acțiune în justiție.

Litigii. Prezentul Contract este supus legii românești. Eventualele litigii aparute între vânzător și clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatorești române din raza sediului  vânzătorului